Skip to content

Uw tuin in goede handen

Privacy verklaring Hoveniersbedrijf Erik Vroege 

Datum: 23 mei 2018

 

Ik, Erik Vroege van Hoveniersbedrijf Erik Vroege, vind uw privacy belangrijk. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

De term “persoonsgegevens” verwijst naar informatie over u persoonlijk. Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen en meer in het algemeen het verwerken van persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening met name het kunnen uitbrengen van een offerte voor tuinaanleg of –onderhoud en voor het sturen van facturen en de verwerking van betalingen. 

  1. Verzamelen en gebruik persoonsgegevens.

U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van het contactformulier op onze website of door contact met ons op te nemen via de telefoon, e-mail, via WhatsApp of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u ons een verzoek stuurt of contact met ons opneemt voor het maken van een tuinontwerp/begroting, voor het onderhouden van uw tuin, het aanleggen van uw tuin of het adviseren daarover. De persoonlijke informatie die u verstrekt, kan uw voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer bevatten, dan wel overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact en is nodig om ons in staat te stellen u te benaderen om onze diensten te kunnen verstrekken.

Deel geen privacygevoelige persoonlijke gegevens via WhatsApp of andere sociale mediakanalen.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze Privacy Verklaring worden beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Meer specifiek verwerken wij  uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het verwerken van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in verband met  onze dienstverlening 
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Wij  verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  1. Delen van uw informatie

In een aantal gevallen verstrekken wij uw gegevens aan externe partijen (waar nodig). Dit is het geval wanneer we samenwerken met externe dienstverleners. Externe dienstverleners (zoals een elektricien, leveranciers die ter plaatse materialen bezorgen of een specialist in watergeefsystemen) mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de relevante services. Indien u ons opdracht verstrekt, verleent u ons hiervoor toestemming om de hoogstnoodzakelijke gegevens met hen te delen.


Verder is Hoveniersbedrijf Erik Vroege wettelijk verplicht om samen te werken met wetshandhavingsinstanties indien naar deze informatie wordt gevraagd. Vanzelfsprekend zullen wij deze informatie alleen delen binnen het kader van onze wettelijke plicht tot openbaarmaking of als gevolg van een rechtelijke uitspraak.

 

  1. Gegevensintegriteit en beveiliging

Wij stellen alles in werking om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze programmatuur te handhaven en om de privacy en veiligheid van onze computer te beschermen. Wij hanteren een systeem om contactgegevens in op te slaan en een boekhoudpakket voor de verwerking van o.a. de facturatie en betalingen.

Onze computer wordt beschermd door beveiligingstechnologie (virusscanner) die up-to-date is.

We nemen de gegevensbescherming binnen ons bedrijf zeer serieus. Alleen Erik Vroege zelf en zijn administratief medewerker hebben toegang tot uw persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht.  De uitvoerende medewerkers ontvangen alleen de gegevens  voor zover noodzakelijk in het kader van de uitvoering van het werk, zoals naam en het betreffende adres.

Desalniettemin zijn we niet in staat om garanties te bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen. 

  1. Uw rechten

Desgevraagd zullen wij u een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die wij over u bewaren. We zullen ook persoonsgegevens die onjuist zijn, corrigeren, wijzigen of verwijderen. Uw verzoek kunt u richten aan ons e-mailadres: erik@vroege-hoveniers.nl

Wij zullen dit verzoek binnen 30 dagen uitvoeren.

  1. Hoe lang wij uw persoonsgegevens opslaan

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Financiële gegevens, meer specifiek informatie over de betalingen die u verricht, worden opgeslagen volgens de fiscale termijn van zeven (7) jaar en vervolgens vernietigd. 

Wij slaan uw persoonlijke gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

  1. Klachten

Heeft  u klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Hoveniersbedrijf Erik Vroege dan kun u een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens.